Медицински център "Надежда"

  • Фетална морфология

  • Фетална биометрия

  • Доплер на съдове

  • 3D/4D ултразвуково изследване

Доц. Снежинка Томова

Доц. Томова за първи път в България въвежда феталната ехокардиография през 1986г. Има 23 годишен опит във феталната ехокардиография и феталната морфология. Извършва изследвания по фетална морфология, фетална биометрия, доплер на съдове, 3D/4D ултразвуково изследване, фетална ехо кардиография, м мод ултразвуково изследване, доплер ултразвуково изследване. Използва се най-съвременна техника – ехографски апарати с 3D ултразвук, Доплер ултразвук и 4D ултразвук. Възможност за запис на DVD.

Оптимален брой изследвания

Оптимални срокове за извършване на изследвания

Възможности на изследването

Свържете се с нас

Телефони

02 423 79 79
0887 606 830

Адрес

София
кв. "Красно село"
ул. "Съвет на Европа" №1
Медицински център "Надежда"

ул. "Съвет на Европа" №1